Mediator Marinică Zărnescu

ÎNSCRIS ÎN REGISTRUL FORMELOR DE EXERCITARE A PROFESIEI DE MEDIATOR LA POZIȚIA 868. MEDIATOR DIN ANUL 2010.

buton-mediere-1Asigură medierea în următoarele cazuri:

 • Mediere în cauze penale
 • Protecția consumatorului
 • Litigii de familie (Contract prenupțial; Divorț; Partaj; Divorț cu minori; Plan parental; Împiedicarea relației părintești; Concubinaj; Logodnă; Conflicte între copii majori și părinți
 • Litigii de muncă (Aspecte legate de continuarea/încetarea/derularea unui contract individual de muncă; contracte colective de muncă; conflicte la locul de muncă; hărțuirea, de orice natură, la locul de muncă)
 • Litigii comerciale (Contracte de plăți creanțe, debite; Litigii financiar-bancare; Litigii în asigurări; Proprietate intelectuală; Latura civilă din penal; Plângeri penale comerciale; Litigii cu clienâii, consumatorii; Litigii între acționari)
 • Orice tip de dispută

Ce este Medierea?

 • Medierea reprezintă o modalitate de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe pesoane specializate în calitate de mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitate și având liberul consimțământ al părților (art.1, Legea 192/2006);
 •  Medierea se bazează pe cooperarea părților și utilizarea de către mediator a unor metode și tehnici specifice, bazate pe comunicare și negociere (pct.1, art.50, Legea 192/2006);
 •  Metodele și tehnicile utilizate de către mediator trebuie să servească exclusiv intereselor legitime și obiectivelor urmărite de părțile aflate în conflict (pct.2, art.50, Legea 192/2006).

Avantajele Medierii

 • Prin mediere în cauze penale se poate pune capăt litigiului fără implicația organelor judiciare prin împăcarea părților sau retragerea plângerii prealabile pentru infracțiunile prevăzute în codul penal cu posibilitatea retragerii plângerii sau împăcării;
 • La medierea în cauze penale când organele judiciare au fost deja sesizate poate fi soluționat dosarul penal sau cauza penală prin comunicarea acordului de mediere încheiat între părți la organul judiciar la care se află în lucru dosarul, stingându-se astfel răspunderea penală;
 • În ceea ce privește medierea în relațiile de protecția consumatorului poate fi soluționat litigiul fără implicarea instanței de judecată în special în cazurile în care consumatorul dorește daune morale;
 • Timpul de rezolvare a disputei este redus (maxim trei luni) în comparație cu termenul de soluționare a litigiului în instanță (de la câteva luni pentru prima înfățișare, până la ani pentru a primi o soluție);
 • Costurile mai mici care sunt în stransă legatură cu timpul acordat și cu faptul că, atunci când doresc, părțile nu își vor mai angaja fiecare câte un avocat, ci vor împărți costurile medierii;
 • Flexibilitatea – oferă posibilitatea de stabili sesiunile de mediere în funcție de programul părților versus instanța de judecată unde judecătorul stabilește ziua înfățișării, fără a ține cont de prioritățile tale;
 • Este o procedură voluntară, deoarece depinde de voința ta de a accepta și îți respecta dorința de a te retrage oricând;
 • Este confidențială, în sensul că aspectele vieții tale intime sau legate de afacerea ta, nu sunt expuse publicului, așa cum se întâmplă în sala de judecată;
 • Voi aveți dreptul și sunteți singurii care hotărâți modalitatea în care se va încheia disputa și nu cedați acest drept judecătorului;
 • Se desfășoară într-un spațiu plăcut și liniștit, cu un grad de confort ridicat, de dorit în negocieri, care vă va spori dorința de a găsi soluția potrivită; prin comparație, puteți să vă gandiți la sala de judecată.

Drepturile și obligațiile părților în procedura de mediere

 • Pot să aleagă dacă să participe sau nu la mediere;
 • Au dreptul să aleagă mediatorul;
 • Trebuie să fie informate cu privire la procedura de mediere;
 • Pot alege să participe însoțite la sedințele de mediere (avocat, rude, prieteni etc.), atâta timp, cât numarul însoțitorilor pentru fiecare parte, este egal și acceptat de cei implicați;
 • Beneficiază de dreptul la confidențialitatea informațiilor divulgate mediatorului, chiar și față de partea cu care se află în mediere;
 • Au dreptul să aleagă soluția potrivită pentru rezolvarea disputei;
 • Își păstrează dreptul de a rezolva disputa în instanță, dacă nu s-a ajuns la o înțelegere totală sau numai pentru aspectele pentru care nu au găsit o soluție;
 • Acceptă să fie asistate doar de un mediator imparțial și neutru;
 • Pot să renunțe la procedura medierii, în orice fază a acesteia;
 • Au obligația să pună la dispoziția mediatorului datele de contact ale părții ce urmează a fi invitată la mediere;
 • Au obligația să achite onorariul mediatorului, inaintea sedinței de mediere;
 • Au obligația să semneze procesele verbale cu privire la mediere.

Drepturile și obligațiile mediatorului

 • Este neutru – nu are niciun interes cu privire la rezultatul disputei;
 • Este impartial – nu va sustine o parte impotriva/detrimentul celeilalte, ci va incerca sa asigure tot timpul echilibrul intre parti;
 • Are obligatia sa refuze preluarea unui caz, daca are cunostinta despre orice imprejurare care l-ar impiedica sa fie neutru si impartial;
 • Nu da solutii si nu-si impune punctul de vedere;
 • Creeaza partilor un climat de incredere si siguranta;
 • Sprijina partile pentru solutionarea conflictului, pentru a obtine solutii reciproc avantajoase;
 • Are obligatia sa dea orice fel de explicatii partilor cu privire la activitatea de mediere, pentru ca acestea sa inteleaga scopul, limitele si efectele medierii;
 • Sa restituie inscrisurile ce i-au fost incredintate de catre parti, pe parcusul procedurii de mediere.

Aspecte generale ale procedurii de mediere

Calea de urmat în procedura medierii:

Contactarea (prin telefon) a mediatorului, în vederea programării unei întâlniri;

 • Informare cu privire la instituția medierii și realizarea convingerii că părțile au încredere în persoana mediatorului;
 • Încheierea contractului de premediere cu toate aspectele ce decurg din acesta;
 • Învitarea celeilalte părți la mediere în baza datelor primite;
 • Întâlnirea cu părțile, în vederea informării cu privire la avantajele medierii;
 • Eliberarea, gratuită, a certificatului de informare din care reiese ca părțile au fost informate cu privire la avantajele medierii (se eliberează în cazul în care părțile nu accepta medierea);
 • Încheierea contractului de mediere, atunci când părțile doresc medierea, achitarea onorariului și stabilirea primei sesiuni de mediere;
 • Desfășurarea medierii în sesiuni comune sau separate;

Procedura de mediere se închide, după caz:

 • a) prin încheierea unei înțelegeri între părți în urma soluționării conflictului;
 • b) prin constatarea de către mediator a eșuării medierii;
 • c) prin renunțarea la mediere a uneia dintre părți.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să contactați!