Marinică Zărnescu, înscris în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică – RNERSF, Nr. 2378

Analiza de risc la securitate fizică

Aceasta reprezintă activitatea prin care se identifică amenințările și vulnerabilitățile ce pot aduce prejudicii  valorilor deținute de o anumită unitate, sau care pot periclita integritatea corporală, libertatea sau chiar viața unei persoane. Scopul acestei analize constă în stabilirea măsurilor necesare pentru limitarea sau eliminarea riscurilor de securitate identificate. Toate măsurile necesare și aplicabile sunt materializate printr-o documentație întocmită conform legii, în cadrul unui proces standardizat de management al riscului.

Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază și proiectul sistemului de alarmare.

Analiza de risc la securitate fizică se desfăşoară de experţi evaluatori înscrişi în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică – RNERSF.

Este obligatorie pentru TOŢI conducătorii unităților din sistemul public şi privat, pentru adoptarea măsurilor de asigurare a securității obiectivelor ce le conduc sau administrează.

Neîntocmirea Analizei de Risc se sancţionează de către organele de control cu amendă de la 5.000-10.000 lei.

Baza legală – legea 333/2003 privind paza bunurlor şi valorilor, HG 301/2012 privind normele de aplicare a legii şi Instrucţiuni MAI nr.9/2013.

În scopul materializării ameninţărilor prin exploatarea vulnerabilităţilor vă aşteptăm să ne contactaţi pentru întocmirea analizei de risc!

Cand trebuie intocmită analiza de risc?

Aceasta trebuie realizată înaintea instituirii tuturor măsurilor de securitate necesare și poate fi revizuită în mai multe cazuri:

– în maxim 30 de zile din momentul în care s-au modificat caracteristicile funcționale, arhitecturale sau obiectul de activitate al unității respective;
– în maxim 60 de zile de la apariția unei probleme de securitate în cadrul unității respective;
– cel puțin o dată la 3 ani.

Pentru mai multe detalii mă puteți contacta!