Consultanță juridică

Consultanță juridică

Jr. Marinică Zărnescu, consilier juridic definitiv, înregistrat în Ordinul Consilierilor Juridici din România, Colegiul Consilierilor Juridici din Vaslui, având parafa 37 D 0146.

Mediere

Mediere

Înscris în Registrul Formelor de exercitare a profesiei de Mediator la poziția 868. Mediator din anul 2010.

Evaluator de risc la securitate fizică

Evaluator de risc la securitate fizică

Este obligatorie pentru TOŢI conducătorii unităților din sistemul public şi privat, pentru adoptarea măsurilor de asigurare a securității obiectivelor ce le conduc sau administrează.

Arbitraj

Arbitraj

Arbitrajul este o jurisdicţie alternativă având caracter privat. Părţile, prin convenţia arbitrală, sunt libere să prevadă că litigiile lor vor fi supuse unei instituţii permanente de arbitraj – arbitrajul instituţionalizat – sau unui arbitraj ad-hoc.

Avantajele Medierii

  • Prin mediere în cauze penale se poate pune capăt litigiului fără implicația organelor judiciare prin împăcarea părților sau retragerea plângerii prealabile pentru infracțiunile prevăzute în codul penal cu posibilitatea retragerii plângerii sau împăcării;
  • La medierea în cauze penale când organele judiciare au fost deja sesizate poate fi soluționat dosarul penal sau cauza penală prin comunicarea acordului de mediere încheiat între părți la organul judiciar la care se află în lucru dosarul, stingându-se astfel răspunderea penală;
  • În ceea ce privește medierea în relațiile de protecția consumatorului poate fi soluționat litigiul fără implicarea instanței de judecată în special în cazurile în care consumatorul dorește daune morale;
  • Timpul de rezolvare a disputei este redus (maxim trei luni) în comparație cu termenul de soluționare a litigiului în instanță (de la câteva luni pentru prima înfățișare, până la ani pentru a primi o soluție);
  • Costurile mai mici care sunt în stransă legatură cu timpul acordat și cu faptul că, atunci când doresc, părțile nu își vor mai angaja fiecare câte un avocat, ci vor împărți costurile medierii;
  • Flexibilitatea – oferă posibilitatea de stabili sesiunile de mediere în funcție de programul părților versus instanța de judecată unde judecătorul stabilește ziua înfățișării, fără a ține cont de prioritățile tale;
  • Este o procedură voluntară, deoarece depinde de voința ta de a accepta și îți respecta dorința de a te retrage oricând;
  • Este confidențială, în sensul că aspectele vieții tale intime sau legate de afacerea ta, nu sunt expuse publicului, așa cum se întâmplă în sala de judecată;
  • Voi aveți dreptul și sunteți singurii care hotărâți modalitatea în care se va încheia disputa și nu cedați acest drept judecătorului;
  • Se desfășoară într-un spațiu plăcut și liniștit, cu un grad de confort ridicat, de dorit în negocieri, care vă va spori dorința de a găsi soluția potrivită; prin comparație, puteți să vă gandiți la sala de judecată.